Loading…

Privacybeleid

24 Sint Frans vzw brengt de gebruiker hiervan op de hoogte dat er persoonlijke informatie van de gebruiker wordt verzameld en opgeslagen. Die gegevens worden verkregen bij de registratieprocedure en bij deelname aan evenementen. Verkregen informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Deze verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen enerzijds worden gebruikt voor het beheer en mailing anderzijds. Deze lijst is niet limitatief.

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker de volgende rechten inzake de door hem verstrekte persoonsgegevens:

  • het recht tot inzage te allen tijde
  • het recht tot verbetering in geval onjuistheden
  • het recht tot aanpassing in geval van onvolledigheid
  • het recht tot verwijdering

Je kan de door 24 sint frans geregistreerde gegevens steeds opvragen of wijzigen via groepsleiding@24sintfrans.be of per brief bij 24 Sint Frans vzw, Bredabaan 57b, 2170 Merksem.
Voor informatie, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de groepsleiding, via 03/647.30.84 en  privacy@24sintfrans.be